Slår hårt mot byn

Sorg. Carl-Johan Lemström är sorgsen över att SSAB:s fabrik i Lappvik är nedläggningshotad. Bild: Johanna Lindholm

Carl-Johan Lemström har jobbat i 36 på fabriken. I Lappvik har han bott i 47 år. Han säger att han inte förstår SSAB:s förslag, men att det inte var helt oväntat.

– Lemström! Har du fått någon fisk?

I småbåtshamnen i Lappvik är Carl-Johan Lemström välkänd bland sina fiskekamrater. Likaså i resten av byn.

I 47 år har han bott i Lappvik och i 36 år jobbade han inom det mekaniska underhållet på fabriken. Lemström tillhör den generation som finska staten betalade stöd till för att återvända från Sverige för att ta värv inom den finländska industrin. Efter fem år på Koverhars stålverk blev Rautaruukki hans arbetsgivare för resten av hans yrkesverksamma liv. Det är därför han nu med sorg hör att rörfabriken är nedläggningshotad.

Föga förvånad

Ändå är han inte direkt förvånad över förslaget.

– Redan på den tiden jag satt med som arbetstagarnas representant i styrelsen för rörgruppen, fanns det planer på att lägga ner fabriken. Sedan aktualiserades frågan igen när SSAB tog över Rautaruukki.

Däremot är han kritisk till både idén och förfaringssättet.

Lojal personal

– Jag kan ändå inte förstå att man vill lägga ner just här. Till skillnad från andra enheter, har Lappviksfabriken alltid varit lönsam. Dessutom har den haft en samarbetsvillig och skicklig personal. Det har aldrig varit några omfattande strejker, även om folk nog kunnat drämma handskarna i bordet efter tuffa samarbetsförhandlingar. Men sedan har man jobbat vidare mot gemensamma mål. Det har gett fabriken ett gott rykte.

Andra tider

Som många andra, tror han att det kan vara svårt för personalen att övertyga ledningen om vikten av att behålla jobben i byn. Klyftan mellan arbetstagaren och koncernledning har vidgats.

– På min tid var det en fin och human arbetsplats. Varje morgon gick platschefen en runda i produktionen och talade med folk.

Bortglömd by

Som Lappvikbo är Lemström orolig vad en nedläggning skulle betyda för byn.

– Folk blir bara äldre, men snart kan man inte ens flytta bort för man får inte huset sålt. I dag kan du köpa ett hus för 80 000 euro i Lappvik, säger han.

– Folk är nog bestörta och känner hopplöshet.

Redan nu finns en del sociala problem i Lappvik, vilka knappast skulle förbättras. Dessutom har den minskade servicen lett till en känsla av allmänt förfall.

– Men så länge det länge det finns liv, finns det hopp, tillägger han.

Mer läsning