Slakteriet klart om ett år

Slakteritomt. På de första ritningarna var slakteriet placerat vid den befintliga ladugården i Västankvarn. Anläggningen har sedermera placerats på en egen ny tomt en bit västerut från gårdscentrumet. Mikael Aspelin och Raija Rehnberg är glada över att projektet förverkligas.Bild: Lina Enlund

Det är ganska exakt fyra år sedan man på allvar började tala om att grunda ett slakteri i Västankvarn, Ingå. Nu är anläggningen beställd och tomten redo att röjas.