Skydda åtminstone barnen!

Man får bara innerligt hoppas att människor som läser Augustsons insändare tillbringar en stund på nätet och till exempel tar del av hur smittkopporna kunde förklaras utrotade 1977 i världen.

Det är hårresande skrämmande att läsa Karl Augustsons insändare (VN 18.12) om "hysterisk uppståndelse". Det tråkigaste i sammanhanget är ju att det alltid finns någon som läser, tror och tar åt sig av...