Skrotkross i Horsbäck

Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

VN berättade nyligen om den väldiga skrothantering som kommer till Horsbäcks företagsområde i Ekenäs. Jag välkomnar alla företagsetableringar, inte minst i Raseborg, men inte utan villkor.

Som närmast boende är jag rädd att drabbas av miljöproblem såsom oljud och andra utsläpp. I Horsbäck och Västanby finns närmare tio bostäder inom några hundra meter från den planerade skrothanteringen. Av byggnadsarbetena har vi redan noterat att vi finns inom hörhåll. En remsa skog hindrar oss ännu att se hallarna, men den kan ju avverkas någon dag.

Läs också: Romu Keinänen vill krossa skrot i Horsbäck

Stadens miljö- och byggnadsnämnd konstaterar att då vi närboende är så få behöver man inte bry sig om oljudet.

Staden har inte kontaktat oss på något sätt.

Jag väntar att bli hörd innan beslut fattas om min näromgivning och kräver åtminstone att skrothanteringen inte ska få pågå under helger och efter normal arbetstid.

Torolf Grünn Horsbäck