Skrota upphandlingslagen

Det kan inte vara rätt att ett företag i vårdbranschen (typ Esperi Care) även driver ett finansieringsföretag vilket är utflaggat till ett så kallat skatteparadis.

Jag kan inte låta bli att bemöta Bo Holmbergs debattinlägg (VN 12.2) då han försvarar Esperi Care, att bolaget nog skött sina skatteförpliktelser i Finland. Inte ens Samlingspartiets pampar hade kunnat försvara bolagets skamlösa förfarande bättre! Ja, visst har man följt lagstiftningen som tillåter denna form av skattesmitning, men är denna lag moraliskt riktig? Redan den rättslärde Olaus Petri sade på 1500-talet "Det som inte är rätt kan heller icke vara lag". Detta borde lagstiftarna i såväl Finland som EU ta fasta på. Det kan inte vara rätt att ett företag i vårdbranschen (typ Esperi Care) även driver ett finansieringsföretag vilket är utflaggat till ett så kallat skatteparadis, lånar ut pengar till vårdbolaget till ockerränta för att detta bolag sedan kan presentera en förlust medan det finansierande företaget kammar hem vinsten som de finländska kommunerna och staten inte får en cent av.

Jag kan inte förstå att det skall vara så svårt att på kommunnivå ta reda på denna bluff då man behandlar olika företagsofferter. Hade man gjort detta skulle dessa skattesmitarföretag aldrig ha en chans mot finländska aktörer i branschen. Hela upphandlingslagen borde därför skrotas fortast möjligt, inte minst med tanke på färdtjänsterna för sjuka och äldre.

Varför i hela friden skrota ett fungerande taxisystem mot ett icke fungerande sådant? Inte kan en taxiföretagare med en eller två bilar ens lämna en offert för en kommuns alla sjuktransporter. De stora taxiföretagen kan inte ens närmelsevis ge klienterna den service och trygghet som ortens egna kuskar, som dessutom talar samma språk, ja till och med samma dialekt, kunnat ge, utan extra kostnad. Som det nu är minskar kommunens skatteintäkter i samma takt som servicen och tryggheten minskar. Det gamla ordspråket gäller nog fortfarande: "Noga spar och fan tar".

Karl Augustson Tenala

Mer läsning