Skörden ser ut att bli medelmåttlig

Råg i år. Råskörden ser ut att bli bra i år i hela Finland. Bild: Patrik Lindström

Årets skörd varierar mycket i Västnyland, men överlag i Finland väntas den bli medelmåttlig.

I Finland väntas årets skörd att bli medelmåttlig efter två svaga skördeår, enligt Naturresursinstitutet (Luke). I Västnyland varierar det, men överlag ser skörden bra ut från Ingå och österut, menar...