Skolstängning går vidare till styrelsen

Bildningsnämnden i Sjundeå godkände i onsdags för sin del skolnätsutredningen och förslaget att slå ihop Päivärinteen koulu med Aleksis Kiven koulu.

Jarmo Korhonen (Saml) lämnade avvikande åsikt om beslutet.

– Det fanns ingen möjlighet för nämnden att påverka det här beslutet, och innehållet i det hade förändrats från förra mötet, då bildningsdirektören talade om frågan som en sammanslagning av skolor, säger han.

Korhonen hade hellre sett ett alternativ där kommunen grundar en helt ny skola och flyttar eleverna från både Päivärinteen koulu och Aleksis Kiven koulu till den.

– Då kunde man ta med sig det bästa från de båda skolorna och på riktigt skapa något nytt. Så kunde vi igen göra skolorna till en styrka i Sjundeå, säger Korhonen.

Han opponerade sig också mot att de kommentarer och utlåtanden som lämnats in under processen inte behandlades i nämnden på något sätt och inte heller listades i samband med skolnätsutredningen.

Korhonen förde också fram tanken att kommunen som en symbolisk gest skulle ge skolan ett helt nytt namn.

– Det kunde göras som en namngivningstävling bland kommuninvånare, och eleverna kunde få rösta på sin favorit, säger han.

Beslutet om att slå ihop de finska skolorna i Sjundeå går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.