Skolplaner bygger på önsketänkande

Det borde skapa ett behov att planera hela dagvårds- och skolnätet, i stället för som nu en fastighet i taget, utan en helhetsbild av utrymmesbehoven.

I Ingå kommun planerar man under våren Kyrkfjärdens skolas nybygge. Behovet av renovering har varit på tapeten sedan 2013. Måndagen den 28 januari blev kommunstyrelsens riktlinje ett nybygge och att s...