Skolorna i Hangöby kan få lite respit

Mona Stenström, rektor för Hangöby skola, betonar att tredje klassisterna är viktiga förebilder för de yngre barnen. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Efter att frågan om en indragning av skolorna i Hangöby gått hela vägen till fullmäktige, remitterades ärendet tillbaka till bildningsnämnden, som ska sammanträda i torsdag. Om beredningens förslag godkänns, får man tilläggstid till våren 2023.

I bakgrunden till denna vändning ligger bland annat en inomhusluftsutredning för Hangö centralskola, som antydde att vissa problem finns. Enligt föredragningslistan till bildningsnämndens inkommande m...