Skolorna i Hangöby får tilläggstid

Skolorna i Hangöby har diskuterats än en gång. Bild: Lina Enlund

Bildningsnämnden i Hangö beslutade att verksamheten i skolorna i Hangöby fortsätter till 2023. Nu finns det tid för att till exempel utreda inomhusluften i Centralskolan.

I torsdags behandlade bildningsnämnden i Hangö ett ärende gällande skolorna i Hangöby. En indragning av Hangöby skola och Hangonkylän koulu har diskuterats tidigare, men planerna på att lägga ner skol...