Skolor hjälper sjukhus se miljön

Artister. Mathilda Loikkanen, Michaela Tuomi, Ella Wennerstrand, Oda Wikstrsöm, Ronja Finneman, Linnea Ståhle och Hanna Lehtilä från Virkby skola hade skapat konst till energikampanjen. Bild: Kristoffer Nöjd

Den här veckan firas den nationella energisparveckan. På Lojo sjukhus uppmärksammas detta både med hårda och mjuka värden där skolelever bidrar med det sistnämnda.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har varit med i kampanjen ända sedan 1997, Lojo sjukvårdsområde sedan 2011. Under årens lopp har kampanjen firats på många olika sätt. Man har bland annat ordnat frågesport om energibesparing och hängt upp affischer med tips på hur man kan spara på energi. Men det populäraste och mest emotsedda evenemanget är konstutställningen med energibesparing som tema.

– Samarbetet med skolorna är viktigt för att vi delar kunskap och kännedom med ungdomar om viktiga miljövärden, säger Heidi Wennerstrand-Hand, planerare på Lojo sjukvårdsområde.

I år är det Virkby skola, Källhagens skola och Solbrinkens skola som ställt ut sina konstverk i kaféet och i aulan vid båda sidorna om C-ingången i Lojo sjukhus. Utställningen invigdes i fredags av Lojo sjukvårdsområdets administrativa chef, Jari Jokivaara, som också är ordförande i ordförande i miljöarbetsgruppen för Lojo sjukvårdsområde.

Över 8 000 ton avfall

På plats fanns också specialplaneraren Jani Valkama, som jobbar vid HNS:s centrum för miljö- och energiärenden. Valkama berättade om hur avfallssorteringen sköts inom sjukvårdsdistriktet.

– Inom HNS användes 615 miljoner liter vatten i fjol. Man producerar 8 100 ton avfall varje år. Bara avfallet kostar distriktet mellan sex och sju miljoner euro. På ett år används cirka 50 miljoner ark av storlek A4. Lagda på varandra skulle de bilda en fem kilometer hög stapel.

Inom HNS har man bland annat fokuserat på att minska matsvinnet, hur människor och varor rör sig så miljövänligt som möjligt, effektiv användning av apparater, underhåll eller reparation i stället för nyanskaffningar, sopsortering och köp av hållbara produkter.

Under energisparveckan ordnas dessutom en hel del kampanjer på de olika avdelningarna vid sjukhusen – allt från energibesparingsdans till byteshandel med gamla prylar.

– Vi har gjort oss av med en massa gamla skrivare, säger Wennerstrand-Hand.

– Vi påminner också de anställda om att fästa extra uppmärksamhet vid el- och vattenförbrukningen. Ibland är avdelningsskötarna lite skeptiska men det sparar faktiskt pengar, påpekar Valkama.

HNS ser också över sina energikällor. Till exempel på Uudenmaan Sairaalapesuila i Kervo har man installerat solpaneler på en 200 kvadratmeters yta av taket. Det renoverade tornsjukhuset i Mejlans har bergvärme, den nya delen av Lojo sjukhus likaså. Där finns också beredskap till solenergi, detsamma gäller för HNS: enorma logistikcentral i Vanda.

Också konsten ska återvinnas

Bland eleverna som skapat konst med energisparande och återvinning som tema rådde lite olika åsikter om den skapandeprocessen. Någon tyckte det var lite jobbigt att färglägga ett vitt papper helt och hållet. Någon annan upplevde sin uppgift som jättelätt. Linnea Ståhle var inte helt nöjd med hur hennes tolkning av Kalkpetter hade artat sig. För ett otränat öga var det dock en mängd fina konstverk i olika tekniker som eleverna hade trollat fram.

Mervi Laakso är lärare i bildkonst i Källhagens skola. Där handlar miljömedvetenheten bland annat om att lära sig att torka arbetsytor och att hantera till exempel pennor och penslar på rätt sätt.

– Vi återvinner när det går, men försöker också använda allt som finns i lagret innan vi köper nytt, säger Laakso.

Hon jobbade alltså med de lite äldre eleverna, närmare sagt fyra sjundeklasser. Sjuorna gjorde återvinningssuperhjältar i skala 1:1 med sig själva som modell.

– Jag ville att uppgiften också skulle beakta den psykosociala miljön, inte bara handla om återvinning, säger Laakso.

Sjuornas verk gjordes med vattenlösliga giftfria färger på renoveringspapper.

– Om man gör konst av återvunnet material ska man kunna återanvända det efteråt också.

Även om själva energibesparingsveckan varar till och med den 15 oktober, sitter konstutställningen kvar hela oktober.

Sjukhussopor på en dag

Papper: Lojo 46 kg, HNS 1 500 kg.

Kartong: Lojo 82 kg, HNS 1 900 kg.

Bioavfall: Lojo 85 kg, HNS 4 000 kg.

Glas: Lojo 14 kg, HNS 300 kg.

Metall: Lojo 7 kg, HNS 700 kg.

Blandavfall: Lojo 600 kg, HNS 9 360 kg.