Skolmaten har stor betydelse

Bild: VN-ARKIV

Över hälften av kommunerna erbjuder skolmat även under distansundervisningen. Att få måltiden serverad underlättar både för barn och föräldrar.

Finland och Sverige är fortfarande de enda länderna som serverar gratis skolmat åt eleverna. I Finland stiftades det mitt under brinnande krig, år 1943, en lag om skolmat. Kommunerna fick fem år på si...