Skolmat är mer än en siffra i budgeten

Bild: Wilfred Hildonen

"Det är bara genom långsiktiga satsningar på alla nivåer som vi kan motverka matsvinn och barn som skolkar från skollunchen."