Skolkamp tände gnista för byn

Glada miner. Läraren Camilla Källman, aktivisten Johan Ljungqvist, läraren Pia Malmberg kämpade för Snappertuna skola. Bild: Johanna Lemström

Raseborgs stadsfullmäktige avstod enhälligt från skolstängningar. I Snappertuna vill aktivisterna nu ta följande steg för att få nya invånare till byn.

För snart två veckor sedan beslöt stadsstyrelsen efter omröstning föreslå att fullmäktige avstår från skolnedläggningar med beaktande av stadens helhetsintresse. Omröstningen i stadsstyrelsen slutade 6–4 för att bevara skolstrukturen som den ser ut i dag.

I måndags i fullmäktige behövdes ingen omröstning. Stadsfullmäktige enades om att bevara skolnätet intakt men bollade tillbaka sparbehovet till styrelsen.

En stängning av Snappertuna skola och Klinkbackan koulu i Pojo hade beräknats spara staden 400 000 euro på årsnivå – dock bara halva summan nästa år eftersom skolorna skulle ha stängt först från hösten.

SFP:s Filip Björklöf som i stadsstyrelsen röstade för att stänga skolorna i Snappertuna och Klinkbacka säger att det känns bra att processen kring skolstrukturen är slutbehandlad.

– Den politiska viljan är att ge skolorna arbetsro nu. Majoriteten i fullmäktige tycker så här och då får man leva med det.

Han säger att det ganska tidigt stod klart att sittande fullmäktige inte vill stänga några skolor, men nu måste andra möjligheter till besparingar hittas i stället.

Andra sparobjekt?

Den 4 december ska fullmäktige hålla sitt budgetmöte och fastställa budgeten för 2018. Man borde alltså hitta 200 000 euro någonstans innan dess. Filip Björklöf vill inte spekulera i var pengarna ska hittas.

SDP:s Johan Kvarnström kom med en rad konkreta förslag på besparingar på bildningssidan – utan att ta till osthyveln, som han sade hör till det förgångna som inbesparingsmetod.

Bland annat talade han om skolsamarbete över språkgränserna i Svartå, samt möjligheten att flytta in Tunabo daghem i skolfastigheten i Snappertuna.

Glada miner i byn

I Snappertuna står glädjen högt i tak över fullmäktiges beslut att återta förra fullmäktigeförsamlingens beslut att stänga skolan.

En arbetsgrupp bestående av byborna Per Falenius, Christer Råbergh, Henrika Linnokari-Bäcklund, Johan Ljungqvist, samt lärarna Camilla Källman och Pia Malmberg har jobbat intensivt för byskolans bevarande i ett och ett halvt år.

– Det var på initiativ av föreningen Hembygdens vänner som arbetsgruppen bildades. Vi har träffats ungefär en gång i månaden och bland annat tagit fram alternativa utredningar till de som stadens tjänstemän gjort, säger Johan Ljungqvist, som själv har ett barn i skolan.

Enormt arbete

Timmarna man lagt på utredningsarbetet är otaliga. Och vissa resultat stod i bjärt kontrast till de som staden fått fram.

– Bland annat hade det gjorts schablonmässiga uträkningar på skoltransporterna, säger Johan Ljungqvist.

Han nämner också att en mäklare värderat skolhelhetens byggnader till totalt 321 000 euro. En försäljning skulle vara en ren förlustaffär för staden, menar han.

– För bokföringsvärdet är 1,14 miljoner euro, det skulle ge en beräknad förlust på 900 000 euro. Plus att den uppskattade försäljningstiden är 36 månader och under den tiden måste husen underhållas och hållas varma.

Camilla Källman och Pia Malmberg som är två av skolans fyra lärare är oändligt tacksamma för den insats som de andra i arbetsgruppen gjort och vad man kommit fram till.

– Då man beaktar saken som en ekonomisk helhet blir det billigare att ha skolan kvar, men det kommer inte fram någonstans att det egentligen är en inbesparing i sig, säger Camilla Källman.

Snappertuna skola med sina sammansatta klasser uppfyller dessutom på ett naturligt sätt kravet på åldersintegrerad undervisning i den nya läroplanen, påpekar de.

Det här lyfter också Per Falenius fram. Själv har han inte barn i skolåldern men har ändå känt ett intresse och ansvar för att hålla liv i byn och skolan.

– Varför jag deltagit i arbetsgruppens arbete? För att jag ser det som hemskt om skolbarn skulle slängas hit och dit. Tänk om skolan lagts ner, då hade barn i årskurserna 1–6 fått stiga upp halv sex varje vardag för att vara klar för skolskjutsen tio före sju.

Utöver den aspekten såg Per Falenius tidigt att skolfrågan liksom klättrar baklänges uppför trädet och säger att de utredningar som staden beställde i frågan var styrda.

– I arbetsgruppen beslöt vi därför att vi ska föra fram fakta, oberoende av om det går emot vår sak eller inte.

Nu dags för steg två

I och med fullmäktiges beslut att avstå från skolstängningar är man i mål – med steg ett.

– Nu fortsätter arbetet med steg två, med en byaplan. Målet är att få byn att växa för att trygga skolans framtida existens, säger Johan Ljungqvist.

Han berättar att det finns familjer som gärna skulle bygga bo i byn, men att staden inte har några tomter att erbjuda. Arbetsgruppen har därför fört en del diskussioner med några markägare i byn och hoppas att potentiella tomtförsäljare skulle höra av sig.

– Vi jobbar nu bland annat för att staden skulle utveckla kommunaltekniken till byn.

Fiber har Karis telefon redan byggt ut vilket kunde locka folk som kan jobba på distans att slå sig ner här om tomter bara planerades in, säger Johan Ljungqvist. Geografiskt ligger Snappertuna idealiskt till även för pendlare:

– En tydlig målgrupp att marknadsföra Snappertuna för är därför familjer i huvudstadsregionen.

– Det är ganska nära till tågstationen i Karis, fyller Camilla Källman i.

Ett relativt lätt sätt att nå ut till tusentals människor vore att rikta marknadsföring till de 80 000 som besöker Raseborgs slott årligen, säger Johan Ljungqvist.

Får man dessutom in daghemmet Tunabo i skolans lokaliteter blir skolcentret en logistisk dröm för småbarnsföräldrar med daghem, förskola, skola och eftis i samma komplex, lyfter han fram.

En annan sak man hoppas på är att staden skulle se över elevupptagningsområdena. Kudiby som ligger bara fem kilometer från Snappertuna skola hör inte till skolans upptagningsområde.

– I stället skjutsas de barnen åtta kilometer till Karis, samtidigt som barn i granngården åker med en taxi hit, säger Camilla Källman.

Föreningen Snappertuna Hem och skolas ordförande Christer Lundqvist är tacksam över arbetsgruppens idoga arbete. Han påpekar dock att han själv inte gjort mycket för frågan – arbetet var redan gjort då han tillträdde som ordförande.

– Min personliga åsikt är att byskolan ska bevaras. Det här var väldigt roligt för skolan och för dem som kämpat.

Den 29 februari 2016 publicerades konsulten Marcus Henricssons rapport. Han föreslog att sju skolor stängs.

Den 6 juni 2016 beslöt stadsfullmäktige att tre skolor skulle stänga; Västerby, Snappertuna och Klinkbackan koulu.

Ett initiativ för bevarande av närskolorna i Raseborg samlade 3 011 underskrifter.

Initiativet omfattade tre egna utredningar som initiativtagarna gjort för att argumentera för att bevara närskolorna.

Den 28 november 2016 föreslog styrelsen för fullmäktige att inte låta initiativet föranleda några åtgärder.

Den 12 december 2016 beslöt fullmäktige att remittera ärendet för ny beredning.

Den 23 januari 2017 remitterade styrelsen ärendet till bildningssektorn för vidare beredning direkt till styrelsen.

Den 24 april 2017 beslöt styrelsen att stadens kommande skolnät skulle behandlas samtidigt som strategiarbetet behandlas hösten 2017.

Den 16 oktober 2017 konstaterade styrelsen att invånarinitiativet måste besvaras före årsskiftet och att bl.a. tabeller över elevunderlag och en befolkningsprognos bör uppdateras.

Den 6 november beslöt styrelsen efter omröstning att föreslå för fullmäktige att avstå från skolnedläggningar.

Den 13 november beslöt fullmäktige enhälligt att avstå från att stänga skolor.