Skolan började i paviljongerna

Några hundra elever från Winellska skolan och Gesterbyn koulu har denna vecka börjat sitt skolarbete i splitternya paviljonger, som rests på skolgården.

Kring hälften av paviljongerna för närmare 500 elever blev klara under höstlovet. Den andra hälften blir klar till slutet av november.

Lokalerna är splitternya, och inomhus känns det knappt att man befinner sig i temporära utrymmen. Barackelementen kom till Kyrkslätt direkt från fabriken.

Även luftkvaliteten borde hållas god. Varje klassrum har ett helt eget ventilationssystem.

– Här inomhus känns det inte på något sätt som om vi var i en barack, säger byggnadschef Jarno Köykkä vid Kyrkslätts kommun.

Inväntar rivningsdom

Elever från Winellska skolans lågstadium och språkbadsklasserna från Gesterbyn koulu flyttades nu till paviljongerna. Samtidigt kunde man tömma hela B-byggnaden i Winellska skolan. Eleverna från C-huset flyttar då resten av paviljongerna är klara.

Åtminstone två av de byggnader som töms får sannolikt en rivningsdom, och även övriga byggnader kan komma att ersättas med nya.

De ersättande skolpaviljongerna är enligt Köykkä tekniskt helt i klass med en bestående byggnad. De kunde alltså användas längre än fem år, som är tiden för det tillfälliga bygglovet.

– Det är ett omfattande skolprojekt. Det skulle vara vettigt att börja förverkliga nya byggnader ett hus i taget. Då behövs paviljongerna länge.

Lärt sig via misstag

Skolpaviljongerna i Gesterby var det största motsvarande projektet i Kyrkslätt hittills. Paviljongerna för Finnsbacka daghem är en mycket mindre enhet.

– Det kom överraskningar under hela projektet, speciellt kring vad som hör till kommunen och vad som hör till leverantören, säger ansvariga husbyggmästaren Ralf Lönngren.

– Nu har vi lärt oss mycket, så byggandet av följande paviljong löper säkert smidigare, konstaterar både Köykkä och Lönngren.

Kommunen har hyrt paviljongerna för fem år. Hyran för den tiden är tre miljoner euro. Grunden och byggandet av paviljongerna har kostat kring 200 000 euro.