Skola kan placeras i köpcentrum

Bild: Paavo Rantalainen

Kyrkslätts kommun planerar hyra en stor del av de affärslokaler som ligger bredvid kommunhuset till skolbruk. Det är tänkt att utrymmena skall fungera som ersättande utrymmen åt Winellska skolans högstadium.

Ostaris utrymmen är till största delen tomma eller uthyrda av kommunen för coronavaccinatioerna. Tidigare var Kirkkoharjun koulus elever utlokaliserade i lokalerna, fram till att Åbrinkens utbildnings...