Skogsbrukets belastning på vattendragen större än beräknat

Våra vattendrag påverkas mer av skogsindustrin än man tidigare trott. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild:

Enligt nya beräkningar belastas vattendragen mer än man trott.

Enligt Naturresursinstitutet Luke och Finlands miljöcentral SYKE:s rapport utgör skogsbruket en större belastning på vattendragen än man tidigare befarat.

I de nya beräkningarna syns skogsdikningarnas inverkan tydligt. Tidigare har man antagit att dikning orsakar näringsbelastning i tio års tid men enligt de nya resultaten fortsätter belastningen längre än så.

Utöver skogsbruket förekommer också ett naturligt läckage som orsakar belastning för vattendragen. Enligt beräkningarna är det naturliga läckaget i samma storleksklass som man tidigare antagit. Det naturliga läckaget är störst i Södra Finland.

Den näringsbelastning som skogsbruket orsakar är störst i Österbotten och Kajanaland, där det finns många dikade myrar. I Bottenvikens avrinningsområde är kol- och kvävebelastningen stor på grund av det stora antalet dikningsområden.

– De regionala skillnaderna i belastningen bör beaktas bättre än tidigare inom skogsbruket och vattenskyddet, säger Naturresursinstitutets forskningsprofessor Leena Finér i ett pressmeddelande.

Projektet Metsävesi, som finansierades av statsrådet, genomfördes under 2019 i samarbete med forskare vid Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Tapio och Uleåborgs universitet. Arbetet baserade sig på brett landsomfattande uppföljningsmaterial om vattenkvaliteten och vattenflödet i avrinningsområden som befinner sig i naturtillstånd samt i områden som påverkas av skogsbruket.

Mer läsning