Skogsbären kan bli små på grund av torkan

Jordgubbssäsongen tidigarelades med ett par veckor i år på grund av den extrema värmen. Bild: VN-arkiv

Både skogsbären och de odlade bären ropar efter regn. På odlingarna finns ändå goda bevattningssystem som räddar bären, men de vilda bären kan bli lidande om torkan fortsätter.

På grund av det torra, regnfattiga vädret ser årets skogsbär ut att bli små.

Enligt Naturresursinstitutet Lukes specialforskare Rainer Peltola består de flesta skogsbären till omkring 80 procent av vatten.

–  Utan vattnet blir bären därför små. Om den extrema värmen håller i sig riktigt länge kan också skörden bli liten, men enligt nuvarande prognos väntas en måttlig skörd i år, säger Peltola.

Värmen kan också leda till att skördetiden tidigareläggs och att den blir kortare. För en så bra säsong som möjligt skulle rejäla regn enligt Peltola nu behövas.

Han tipsar bärplockare om att söka sig till fuktiga marker där bären har fått växa i skuggan. På sådana platser är chansen större att hitta rejälare bär.

Inhemska bär hela sommaren

För de odlade bärens del råder inte samma oro till följd av torkan. Frukt- och Bärodlarnas förbunds verksamhetsledare Miika Ilomäki säger att bärodlingar har goda bevattningssystem att ta till då regnen uteblir.

Däremot påverkas även de odlade bärens skördetid av den extrema värmen.

– Jordgubbssäsongen tidigarelades i år med ett par veckor, och nu är verkligen hög tid ifall man har tänkt köpa jordgubbar för att frysa in.

Ilomäki säger att den som vill ha färska inhemska hallon kan vänta sig att de börjar dyka upp till försäljning om ungefär en vecka. Vinbären väntas bli klara i slutet av juli.