Skogsbad kan motverka oro: "När vi använder våra sinnen får tankarna ro

Grönt är skönt. Att skogsbada handlar om att stanna upp, använda alla sinnen och vara närvarande i stunden, säger skogsbadsguiden Ilse Klockars. Bild: Lina Enlund

Glöm prestationerna, stegräknaren och pulsklockan. Lägg dig i mossan, sitt på en stubbe, ströva planlöst eller ligg under ett träd, säger skogsbadsguiden Ilse Klockars.

Att skogsbada handlar inte om prestation, utan om att stanna upp, använda alla sinnen och vara närvarande i stunden, säger skogsbadsguiden Ilse Klockars, som bor i Hangö. Hur går ett skogsbad till?...