Skogby FBK jubilerar och firar

Nöjda. Kårchef Fredrik Kevin och föreningens ordförande Mikael Byman trivs i Skogby FBK:s nya brandkårshus. Huset togs i bruk i vintras och finns i Harparskog. Bild: Lina Enlund

Lördagen den 22 september firar Skogby frivilliga brandkår sin 60-årsdag. Kåren finns nu på sin tredje adress sedan starten.

Kårchef Fredrik Kevin och föreningens ordförande Mikael Byman visar stolt runt i Skogby FBK:s nya utrymmen i Harparskog.

Hallen på 315 kvadratmeter är byggd enkom för kåren, planerad i samarbete med Räddningsverket och med en privatperson som byggherre.

– Västra Nylands räddningsverk hyr kårhuset för kårens räkning, förklarar Kevin.

Här, i det nya huset på Mannerheimvägen 123, ska man ha dörrarna öppna för allmänheten lördagen den 22 september klockan 12–16. Då firar kåren nämligen att det gått 60 år sen grundandet 1958.

Samma kväll blir det bankett på Furuborg för aktiva medlemmar och inbjudna.

Uppvaktar kårchefer

– Men vi börjar dagen med att på morgonen hedra våra tidigare kårchefers och ordförandens minne vid deras gravar, säger Byman.

De tre tidigare kårcheferna var Verner Sjöholm (1958–1965), Pehr Dahlström (1966–1970) och Lars Råstedt (1971–2000). Med andra ord har Fredrik Kevin varit kårchef i 18 år i år, men brandkårist betydligt längre:

– Jag började i Skogby FKB 1979.

Det var ungefär vid den tiden som kåren flyttade senast.

– Från ett garage på Skogby sågs område till en gammal truckhall i Skogby by.

Mikael Byman å sin sida har varit "brankkare" från och till i cirka 40 års tid totalt, alltsedan 8 års ålder.

– Det är en fin fritidssyssla.

Och kårens återväxt är också tryggad:

– Vi har tolv, tretton barn och ungdomar med i juniorverksamheten, säger Kevin.

Också de ska få vara med om litet specialprogram i höst:

– Vi ska ordna med en natt på brandstationen för dem. De får övernatta här från fredag till lördag någon gång i höst, säger Byman.

Doftar målarfärg

Inne i den nya hallen doftar det fortfarande nytt och nymålat, trots att man "bott" här sen i vintras.

– Den 10 mars hade vi vår första utryckning härifrån, säger Byman.

Prydligt och städat är det också. Det har sin förklaring – man är noga med ordningen och städar upp efter varje utryckning. Såväl fordon som utrustning och kläder putsas och tvättas.

Säkerheten främst

Det är inte det enda det är noga med.

– Räddningsverket är ju en stor arbetsgivare med strikta säkerhetsregler som också omfattar avtalskårerna, säger Kevin.

Han säger att första prioritet är arbetssäkerhet, på andra plats kommer att utrymmena är funktionsdugliga och på tredje att de är rena.

– Tidigare sprang brandmännen i samma dörrar som bilarna kördes ut och in genom.

Nu kommer brandmännen in från baksidan, medan garagedörrarna finns på byggnadens framsida. Smutsiga kläder kläs av redan på olycks- eller brandplatsen så att omklädningsrummet hålls rent från partiklar från exempelvis bränder.

Avtal om 50 utryckningar

Avtalet som Skogby FBK har med Räddningsverket omfattar 50 utryckningar per år.

– Det funkar så att staden köper räddningstjänster av Esbo stads räddningsverk, inklusive avtalskårer.

I avtalet ingår att man har ett visst antal släckningsmän och rökdykare och att en plus tre mannar är redo att rycka ut på tolv minuter.

– I praktiken klarar vi oftast till och med åtta minuter. Det brukar bli mellan 30 och 40 utryckningar på ett år, säger Byman.

Kevin beskriver att många frivilliga brandkårer har specialiserat sig. Den här kårens specialiteter sjöverksamhet med två båtar, yträddning samt rökdykning. Man har också en svävare som är användbar i menförestider.

– Vi har räddat ett liv tack vare vår svävare, så den har nog betalt tillbaka sig själv, säger Kevin.

På området Raseborg, Hangö och Ingå finns 17 avtalsbrandkårer som Räddningsverket har avtal med.

Raseborgs avtalskårer finns i Backgränd, Billnäs, Bromarv, Ekenäs, Karis, Pojo, Skogby, Snappertuna, Svartå och Österby. Därtill fungerar Ekenäs sjöräddare, Ekenäs Skärgårdens FBK och Tenala deltidskår som avtalskårer.

Avtalskårerna i Hangö är Hangö sjöräddare, Hangö deltidskår och Lappvik FBK.

I Ingå har Räddningsverket avtal med Ingå FBK.