Skilda rektorer till Karis och Ekenäs

Rektor. Jan-Erik Till kommer att fungera som tillfällig rektor i Karis-Billnäs gymnasium i höst. Bild: Arkiv

Då Raseborgs bildningsnämnds svenskspråkiga sektion sammanträdde på måndagen gavs beslutet om rektorssituationen till kännedom. Mikael Eriksson har beviljats tjänsteledigt och under hösten kommer Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium att jobba med varsin rektor.

Petra Blomqvist kommer att fungerar som rektor i Ekenäs gymnasium under hösten och Jan-Erik Till i Karis-Billnäs gymnasium. Beslutet har fattats på tjänstemannanivå.

Enligt bildningsväsendet är beslutet att ha två olika rektorer den bästa lösningen på den här korta tiden. Med kort varsel har det varit enklare att hitta två olika än någon som kan ta an sig ansvaret för båda skolorna.