Skicket på vägarna varierar

Hårt arbete. Med våren följer ofta olika vägarbeten. I Ekenäs har olika beläggningsskador reparerats.Bild: Jesper Sundström

De västnyländska vägarna har till viss mån påverkats av vintern och det finns beläggningsskador. Men på vissa håll finns det även större problem.