Skattesatserna på samma nivå i Raseborg

Skattesatserna hålls på samma nivå i Raseborg. Bild: Lina Enlund

Såväl inkomstskattesatsen som fastighetsskattesatserna för 2022 hålls på samma nivå i Raseborg som i år. Det beslöt fullmäktige på måndag kväll.

Fullmäktige beslöt att inkomstskattesatsen i Raseborgs stad år 2022 hålls oförändrad vid 22,00 procent. Samtidigt utgör inkomstskattesatsen för år 2022 grunden för inkomstskattesatsen för år 2023.Rase...