Skatteåterbäringen betalas i morgon

Skatteåterbäringen betalas in på kontot tisdagen den 3 augusti. Bild: Adobe Stock Photo/SPT

Två miljoner skattebetalare får sammanlagt 990 miljoner euro i skatteåterbäring i sommar. Skatteåterbäringen betalas in på kontot tisdagen den 3 augusti.

Enligt Skatteförvaltningen behöver man inte oroa sig om skatteåterbäringen inte syns på kontot genast på morgonen. Återbäringarna betalas in på kontona på tisdagen under dagens lopp. De som får återbäring ska därför ha lite tålamod i år.

– Om skatteåterbäringen inte syns på kontot på morgonen ska du vänta och kontrollera läget på nytt på kvällen. Om skatteåterbäringen inte finns på kontot på kvällen heller kan utbetalningsdagen ha flyttats framåt. Man kan alltid kontrollera läget i MinSkatt, skriver Juha Villman, överinspektör på Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.

Enligt Skatteförvaltningen kan betalningsdagen flyttas framåt om du själv eller din make eller maka har kompletterat er förhandsifyllda skattedeklaration.

Skatteförvaltningen kan också ha fått in uppgifter som påverkar beskattningen från andra håll, till exempel från arbetsgivare eller banker. Enligt Skatteförvaltningen kan skatteåterbäring som syns i beskattningsbeslutet också utebli om den har använts för att betala skatter eller andra skulder.

Beskattningen av privatpersoner slutförs flexibelt och därför får man sina skatteåterbäringar vid olika tidpunkter. De första mottagarna fick sina skatteåterbäringar i juli och de sista betalas ut senast i december. Återbäringarna betalas ut en gång i månaden under hela hösten i takt med att beskattningen slutförs.

De flesta får sina skatteåterbäringar i augusti.

Under samma vecka som skatteåterbäringarna infaller också förfallodagen för kvarskatt, på måndag den 2 augusti, och förfallodagen för fastighetsskatt, på fredag den 6 augusti. I dag betalar 330 000 skattebetalare kvarskatt och det sammanlagda skattebeloppet de betalar uppgår till 119 miljoner euro. Därtill betalar 1,8 miljoner skattebetalare fastighetsskatt.

Sammanlagt ska de betala 323 miljoner euro.

Om skatteåterbäringarna och förfallodagen för fastighetsskatt infaller på samma vecka kvitteras fastighetsskatten inte automatiskt som betald av skatteåterbäringarna. Fastighetsskatten ska alltså betalas separat. De aktuella betalningsuppgifterna finns i beskattningsbeslutet och på webbplatsen MinSkatt.