Skarvarbetsgruppen föreslår mer regionalt samarbete – fiskesektorn och lantbrukarna är inte nöjda med åtgärderna

De problem som skarvarna orsakar är oftast lokala. Foto: Shutterstock Bild: Shutterstock

Den arbetsgrupp som diskuterar hur man ska begränsa skadorna som skarven orsakar har överlämnat sitt förslag till en nationell skarvstrategi och en åtgärdsplan till Miljöministeriet.

De problem som skarvarna orsakar är oftast lokala. Därför är den regionala kunskapen viktig och därför vill skarvarbetsgruppen att det regionala samarbetet utvecklas. De vill att olika aktörer och myn...