Skärpta konditionskrav hotar små brandkårer i Svenskfinland

Victor Axelsson vid Evitskog FBK släcker en brand under en övning i tisdags. Evitskog FBK är en av de nyländska kårer som berörs av de nya konditionsdirektiven. Bild: Karl Vilhjalmsson

Strängare konditionstester för frivilliga brandmän väcker oro på fältet. Målet är att förbättra säkerheten, men kårchefer befarar att direktivet kan slå mot mindre enheter i den nyländska glesbygden då hjälpande händer faller bort.

En tvist om brandmännens konditionsnivå i utryckningssituationer bubblar i Nyland. Räddningsverken i Helsingfors och i östra, mellersta och västra Nyland inför strängare krav på alla som deltar i utry...