Skarpt genomtänkt i en drömlik värld

Verken är upphängda i små grupperingar, med en story som betraktaren själv får luska ut. Bild: Laura Lundström

Julien Menands utställning är väl genomtänkt. Han bjuder på en disig och drömlik värld. Det kräver att åskådaren stannar till och söker efter narrativet i bilden.

Fotografen Julien Menand är född och utbildad i Frankrike, men bor och arbetar numera i Berlin. Han besökte Finland hösten 2019 under en sex veckors residensperiod i Ekenäs. De flesta av fotografierna...