Skapa rum för natur och kultur

Man har diskuterat Ekenäs och att bevara och utveckla områden i och kring Gamla stan. Just nu är det läge att framföra idéer.

Jag är mån om områdena intill torget och gågatan och hoppas man tar till vara de möjligheter som det nya konstmuseet kan föra med sig. Torget och gågatan är mötesplatser framom andra. Torget kan förbättras, men framför allt bör handeln kvarstå. Jag hade önskat få, i stället för betongplattor, en springbrunn och anser att bilparkeringen dominerar alltför mycket.

Jag sörjer förlusten av två mötesrum i stan; å ena sidan hantverkargården/efterträdaren Gula huset och å andra sidan Naturum. Vi har förlorat dem, som de var och nu efterlyser jag något nytt som ersätter dessa och vill gärna placera dem nära torgområdet där vi har flera tomma utrymmen. Torget har traditionellt samlat ortsborna och nås av de flesta besökarna.

I våras deltog jag som vänsterns kandidat i Kareliahusets kommunvalsdebatt kring kultur i Raseborg. Påminner mig om en samstämmighet bland kulturpratarna att staden kunde hjälpa till med att bereda förmånliga verksamhetsutrymmen till gagn för konst och hantverk. Hur gå vidare? Det kan röra sig mycket pengar på toppen av konst och design, men inte gällande det breda fältet av konstnärer och hantverkare. Det lokala och unika är ändå värdefullt. Sett ur etiskt perspektiv och miljöhänsyn är det mer hållbart än masskonsumtion.

Vi har två lyckade gallerier nära torget. Då vi snart får ett konstmuseum ser jag det som en chans att Raseborg kan lyfta fram vår enorma resurs i fråga om dels natur, dels kultur. Vi kan få ett mer vitalt centrum. S-market och planerad storshopping intill Läppträsk har gynnats av stadens planering. Raseborg skall också understöda det mer småskaliga. Det kan ge vinning i en levande helhet; Gamla stan, gågatan, torget.

Många saknar Naturum. Miljö- och klimatkrisen gör det befogat att utveckla miljömedvetenheten. Det är inte bara en rikspolitisk fråga, utan även i högsta grad en lokal fråga. I ett nytt Naturum kunde invånare få information om alternativ och hållbarhet när det gäller hälsa, skog och byggande, vi kunde informera besökare om våra naturstigar, skärgård och gynna resande på naturens villkor. Barn och unga kunde få chans att på ett pedagogiskt sätt fördjupa sig i naturvetenskaper och miljömedveten teknologi; kanske få stoff för något äventyrligt.

Jag ser inte framför mig återskapande av det vi förlorat, utan något nytt som får form. Det gagnar näringslivet i området; kaféerna och butikerna. Avståndet är inte långt till hamnen, restaurangstråket och parkerna. Jag efterlyser samarbete mellan föreningar, aktörer och staden. Det är intressant hur frågan kunde appliceras runt andra områden i Raseborg. Fiskars har en erkänt tilltalande profil för konst, kost och hantverk. I Karis bygger man ett kulturhus. Jag vill tala för att bevara och utveckla den gamla småstadskärnan i Ekenäs. Havsvillor skall naturligtvis inte placeras i ett område med detta historiska och miljömässiga värde.

Tor-Erik Söderholm Raseborg