Skam och ångest

Känner man inte flygskam känner man kanske äppelångest för att ens äppel ligger under trädet och ruttnar bort. Så där som Karin Ringbom berättar i HBL (24.8) att hon kände när hon hade köpt en herrgår...