Skäl vara noggrann vid upphandling

Bild: Mostphotos

Det är bra att Ingå utreder upphandlingsprocessen. Fel i den kan drabba både kommunen och företag hårt.

I den senaste Kommunbarometern som gjordes i våras placerar sig Ingå i topp då det gäller näringspolitik. Ingå får helhetsvitsordet 3,85, medeltalet för hela landet ligger på 2,97 och för Nyland är mo...