Ska Ekenäs vara en sandlåda och utfärdsmål för välbeställda huvudstadsbor?

Vi har följt debatten om de planerade sjövillorna till Ekenäs med stor förvåning. Husägare i Gamla stan startar namnlistor mot förslaget och är aktiva debattörer i olika medier.

Man har till och med gått så långt att man ifrågasätter den demokratiskt tillsatta stadsstyrelsens rätt att fatta beslut. Det är synnerligen förvånande då flera av de personer som figurerat i spalterna varken är skrivna eller har rösträtt i Raseborg. Husägarna betalar fastighetsskatt, men om någon tror att den kommunala servicen upprätthålls med de intäkterna så gör man en stor tankemiss. Härtill finns det rätt många negativa tyckare som inte alls har någon egentlig kontakt med vare sig Raseborg eller Ekenäs. Men de vill ändå vara med och styra i vår stad utan ansvar för varken ekonomi eller framtid.

Man talar vackert om företagsamhet och nya fräscha idéer men om det ens nuddar den egna intressesfären gör man sitt yttersta för att motverka förverkligandet. Är det verkligen föreningen Gamla stan i Ekenäs' önskan att göra Ekenäs till en sandlåda och utfärdsmål för välbeställda invånare från huvudstadsregionen?

Om utvecklingen går i det spår föreningen önskar utstaka ser framtiden mycket dyster ut för kommunen. Vi anser att de förtroendevalda och tjänstemännen aktivt och seriöst bör beakta alla förslag som hämtar nya arbetstillfällen och invånare till Raseborg. De som motarbetar förnyelse och nya idéer kan visa sin kreativitet och göra upp en egen lista på hur Raseborg skall utvecklas. En möjlighet är att skriva sig i Raseborg.

Jan Fältmarsch företagare, Ekenäs Tauno Oja företagare, Ekenäs