Sjundeås vattennät tål tillväxt

Bild:

Det är inte vattenmängden som är problemet i Sjundeås vattennät. Kapacitet finns, och mängden går att justera efter behov.

Problemen i Sjundeås vattennät förra veckan har väckt diskussion, bland annat på Facebook. En fråga som uppstått är vilken kapacitet Sjundeås vattenledningssystem, och framför allt vattentagen, har med tanke på kommunens strävan att växa. Med fler invånare ökar också vattenförbrukningen. Finns det kapacitet för det, undrar man.

Enligt driftmästare Kaj Holmberg är det inga problem med tillgången till vatten i Sjundeå.

– Kommunens vatten räcker i princip hur länge som helst. Det finns till och med planer på att sälja vatten till Kyrkslätt, och i Pickala ska vi ju bygga ut vårt vattennät, säger han.

Mera vatten går åt på våren

Problemen i vattennätet förra veckoslutet berodde inte på brist på vatten utan på att det systemet som ska slå larm då vattennivån i tornet sjunker inte fungerade. Nu, då förbrukningen är lite högre än annars måste kommunen nämligen koppla på ett större rör till vattentornet för att det inte ska tömmas.

– Det går ut lite mer än det mindre röret levererar, så om vi inte använder det större röret börjar tornet tömmas. Men vattennivån i tornet har hållits bra nu och vi har inte hittat något läckage i nätet.

Vattenförbrukningen i Sjundeå varierar mellan 500 och 700 kubikmeter i dygnet. Under våren ökar förbrukningen med 50–100 kubik, och nu i maj har det gått åt kring 800 kubikmeter vatten i dygnet. Det är inget problem för kommunen eftersom man får ta 1 200 kubikmeter vatten från vattentaget i Barråsa och 800 kubikmeter vatten från vattentaget i Nikus. Därtill finns vattentaget i Flyt, som betjänar Lappersområdet.

– Det var meningen att stänga det, men det är bra att ha något i reserv, säger Holmberg.

Utöver de här vattentagen äger kommunen också ett vattentag i Störsvik. Det har varit stängt i några år på grund av för höga halter järn och kräver en större sanering för att det ska gå att använda igen.

Regnvattensbassäng en idé?

En faktor som belastar kommunens vattennät under våren är vattning av idrottsplaner. Enligt Kaj Holmberg finns det i dagens läge inga alternativ till att använda vatten från vattennätet. Att ta till vara regnvatten skulle i princip vara en bra idé, men i praktiken är det en svårlöst nöt.

– Eventuellt kunde man tänka sig att bygga utjämningsbassänger för regnvatten och dagvatten, det har de gjort bland annat i Esbo. Det blir som en konstgjord sjö där vattnet samlas och sedan behärskat rinner ut i till exempel dagvattensystemet. Ur den bassängen kunde man också ta vatten för bevattning, säger Holmberg.

Då man planerar nya områden talas det i dag om vikten av att bygga utjämningsbassänger för att avlasta kommunens dagvattensystem.

– Det skulle nog vara en bra idé. Men det är en planläggningsfråga.

Mer läsning