Sjundeås vägar är så slitna att de är farliga – kommunen står maktlös när staten fördelar vägpengar

Missnöjda. Tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP) och Sjundeå kommuns byggchef Ilmari Viljanen vill att Lappersvägen repareras. Bild: Wilhelm Lindgren

Sjundeåpolitiker har tröttnat på sina dåliga vägar. De efterlyser en diskussion om hur de statliga vägpengarna ska fördelas i Nyland.

Näsbyvägen. Lappersvägen. Engesbyvägen. Sjundbyvägen.Listan över vägar som Sjundeå kommun får klagomål på kan göras lång. Det är dålig beläggning, sönderkörda vägrenar, gropar och asfaltlappningar som...