Sjundeå släpar efter sitt utsläppsmål

Åren 2007–2018 minskade helhetsutsläppen i Sjundeå med 21 procent och utsläppen per invånare med 26 procent. Målet är att minska utsläppen med minst 30 procent till år 2020, vilket inte ser ut att förverkligas med den takt som kommunen haft fram till 2018. Statistiken för år 2020 är inte klar än. Fram till år 2030 ska utsläppen minska med 80 procent i Sjundeå.

Den största utsläppskällan i Sjundeå är trafiken, som står för nästan en tredjedel av alla utsläpp. Kommunen kan påverka privatbilismen främst genom planläggning.

Under 2021 ska Sjundeå bland annat delta i Earth Hour den 28 mars, ordna en cykelvecka i september och en energibesparingsvecka i oktober.

Mer läsning