Sjundeås skolbygge med i pilot om koldioxidavtryck – har chans att påverka ny lag

När den nya skolan i Sjundeå börjar byggas ska kommunen beräkna de koldioxidutsläpp byggnaden orsakar – ända från tillverkningen av byggmaterialen till slutet av byggnadens livstid. För det här används en speciell metod som utarbetats av miljöministeriet.

Miljöministeriet har valt bygget av Sjundeås nya skola till sitt pilotprojekt om kriterier för koldioxidsnålt byggande. Det innebär att en metod för att bedöma en byggnads totala koldioxidavtryck test...