Sjundeås nya vårdcentral kostar minst fjorton miljoner – men bygget ska spara kommunen pengar

Byggstart om två år. Det är Sjundeås preliminära tidtabell för den nya byggnaden för kommunens social- och hälsovårdstjänster. De första delarna kan stå färdiga redan 2023.

Sjundeå kommun har blivit klar med projektplanen för det nya social- och hälsovårdsbygget. Den nya social- och hälsovårdscentralen ska ha plats för äldreboende, hemvård, rehabiliterande dagsverksamhet, hälsovårdstjänster, rådgivning, fysioterapi och kommunens sociala tjänster. Också öppenvården ska placeras i centralen. Dessutom ska tandvården finnas i en separat, flyttbar byggnad intill.

I anslutning till byggnaden ska kommunen också bygga seniorbostäder, där äldre kan bo mer självständigt men också ha tillgång till kommunens seniorservice. Det är frågan om en ny servicemodell som är ett mellanting mellan institutionsvård och den nuvarande hemvården. De första seniorbostäderna för självständigt boende kunde vara färdiga 2024–2025.

Kostar men sparar också

Kommunen räknar med att bygget kostar fjorton miljoner euro. Men i och med projektet räknar kommunen med att kunna spara nästan en miljon per år i kostnader för social- och hälsovården. Utan en ny central stiger kommunens social- och hälsovårdskostnader enligt progonserna med tre miljoner per år före år 2030. Den nya byggnaden hjälper kommunen att effektivera verksamheten, vilket i sin tur leder till lägre kostnader.

Dessutom räknar kommunen med att spara en halv miljon genom att bygga de nya bostäderna för självständigt boende. Att ersätta den nuvarande bäddavdelningen med tjugo platser med en mindre enhet för vårdbedömning ska spara 600 000 euro, och utvecklingen av öppenvården 300 000 euro.