Sjundeås nya daghemsprojekt framskrider

Framsteg. Sjundeås tekniska chef Markus Moisio och det nya ägarföretagets vd. Oskari Seppelvirta skakade hand på tomten där det nya daghemmet ska stå. Bild: Okänd

Sjundeå kommun har sålt ett markområde för ett nytt daghem i Störsvik.

Den gamla fastigheten började närma sig slutet av sin användningsålder, vilket ledde till att den såldes till privata aktörer. Beslutet att sälja motiverades med att kommunen vill försäkra att det ökande behovet av daghemsplatser möts.

Ki Oy Rovaniemen Sarkatupa, som är de nya tomtägarna, siktar på att få överlåta det nya daghemmet till Touhula Varhaiskasvatus Oy under hösten 2019. Företagen fungerar som samarbetspartner under byggprojektet.

– Planerandet av det nya daghemmet börjar omedelbart. Går allt som planerat står ett daghem färdigt om ett drygt år, säger Oskari Seppelvirta, vd för det nya ägarföretaget.

Byggarbetet inleds inom ett par månader. Mängden dagvårdsplatser fastställs i ett senare skede.