Statistiskt ligger Sjundeås äldrevård i kvalitetstoppen - men invånare är kritiska

Bild: Wilhelm Lindgren

I en undersökning av äldrevården som Ilta Sanomat har gjort placerar sig Sjundeå på åttonde plats bland de finländska kommunerna. Men här finns också brister.

Undersökningen som Ilta Sanomat gjort baserar sig på statistik från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Valet av statistik styrdes av de rekommendationer som Social- och hälsovårdsministeriet gett...