Sjundeåfullmäktige fick info om inomhusluften

Jämna år. Anders Karell (SFP), Merja Laaksonen (SFP), Antero Honkasalo (V) och Yrjö Kokkonen (Gröna) har fyllt jämna år och gratulerades av fullmäktigeordförande Arja Alho (SDP) och kommundirektör Juha-Pekka Isotupa vid fullmäktigemötet i måndags. Bild: Mira Strandberg

Tekniska chefen Markus Moisio informerade kommunfullmäktige om problemen med inomhusluften i Aleksis Kiven koulu.

Mellan tio och femton miljoner euro lyder de första grova kalkylerna för att renovera Aleksis Kiven koulu i Sjundeå eller bygga helt nytt. Siffran innehåller kostnader för ersättande lokaler i tre år, uträknat på den minsta möjliga kvadratmängden, 2 000 kvadratmeter. AKK-skolan är 5 000 kvadratmeter stor.

Ett nybygge kostar kring tio miljoner, beroende på hur mycket av de nuvarande konstruktionerna som utnyttjas.

– Eftersom vi nu ändå måste sätta ner en massa pengar på det här hoppas jag att vi på allvar också överväger möjligheten att bygga nytt även om det är ett enormt projekt, sade Stefan Svanfeldt (SFP).

Även Heikki Kaisla (Saml) och Anders Karell (SFP) uppmanade beslutsfattarna att se till helheten och se framåt i ett längre perspektiv.

Allvarliga problem

Den slutliga rapporten som Moisio presenterade var inte angenäm att lyssna till. Av 48 prover som togs i skolan hade 38 mikrobskador. Speciellt dåligt är läget på den gamla sidan, där konsultbyrån hittade mikrober i 30 av 33 tagna prover. Rekommendationen är att riva så gott som alla väggkonstruktioner på den gamla sidan. På den nya sidan är läget lite bättre, men också här rekommenderar konsulterna att väggkonstruktionerna rivs i tillräckligt omfattande grad.

Förutom mikrobskador har konsulterna också hittat fel och brister från byggtiden – byggnadsavfall och avvikelser från planerna uppdagades vid genomgången.

Halkskydd övervägs

Den nya förvaltningsstadgan väckte diskussion då Birgitta Johansson (Gröna) gjorde ett förändringsförslag om att Sjundeå fullmäktige i framtiden skulle ha tre vice ordförande, som alla skulle ha närvarorätt i kommunstyrelsen. Motiveringen var att öka demokratin och ge grupper som inte har representation i styrelsen insyn i arbetet där. I en omröstning vann ursprungsförslaget med siffrorna 23–3 (1 borta).

Även kommunens plan för att stödja den äldre befolkningen väckte diskussion. Kari Vierinen (V) frågade om möjigheten att donera halkskydd till seniorer har diskuterats. Halkskydden var också temat för en motion som lämnades in av den socialdemokratiska gruppen.

– Nu när Finland fyller 100 skulle det här kunna vara en sak som vi kunde skaffa åt våra seniorer över 75 år. Inga beslut är fattade men vi funderar på saken, svarade grundtrygghetschef Benita Öberg.