Sjundeå vill vårda sina seniorer själv

Servicen i det nya boende som byggs av företaget Virkkulankylä i Sjundeå ska produceras av Sjundeå kommun. Det föreslår grundtrygghetsdirektören. Det alternativet gör det möjligt att eventuellt flytta boendeenheterna Villa Charlotta och Azalea till det nya serviceboendet.

I praktiken skulle samarbetet ordnas så att kommunen säljer den tilltänkta tomten till Virkkylankylä, som bygger ett serviceboende. Kommunen hyr sedan de lokaler som behövs för servicen. Serviceboende...