Sjundeå vill ge att alla barn ska få skolfoton – pressade priset i upphandling

Ett skolfotopaket för bara 99 cent blir verklighet i Sjundeå i höst. Kommunen har upphandlat skol- och daghemsfotograferingarna för två år.

Sjundeå kommun har upphandlat och gjort ett tvåårskontrakt kring skol- och dagisbarnens fotografering. Det erbjuds ett porträtt, ett gruppfoto (klassfoto) samt ett ark med dekaler för sammanlagda priset 99 cent. Hemsänt, utan distributionsavgifter. Av bilderna kan man välja också endast en, då blir priset 33 cent per styck.

Skolfotograferingar är ett årligen återkommande samtalstema i barnfamiljer. Barnen väntar ivrigt på bilderna och föräldrarna funderar på prissättningen, som under tidigare år varierat betydligt i kommunerna. De dyraste bildpaketen har varit flera tiotals euro. I synnerhet i flerbarnsfamiljer hem har skolfotograferingen ofta blivit dyr.

Det är inte skolans uppgift att arrangera fotografering. Sjundeå har ända velat upphandla fotograferingarna, så att priserna ska vara skäliga och alla barn ska ha möjlighet att få en bild.

Mer läsning