Sjundeå vill fira på egen hand

Redan i mars beslöt kommunstyrelsen i Sjundeå att man ordnar en kommunal självständighetsfest då Finland fyller 100 år 2017. En festkommitté utsågs och planeringen inleddes. Nu har Sjundeå tagit emot en förfrågan från Ingå om en gemensam fest.

På måndagens möte får kommunstyrelsen ta ställning till förslaget. Enligt beredningen ska Sjundeå ändå säga nej till inbjudan. Eftersom det är fråga om ett så viktigt jubileumsår anser Sjundeå att det är ändamålsenligt att ordna en egen fest. Sjundeå föreslås därmed inte delta som arrangör i den självständighetsfest som ordnas i Ingå 2017.

Förslaget är ändå intressant för framtiden. Att samarbeta inom ett större område eller inom flera kommuner för att ordna exempelvis självständighetsdagens fester turvis är värt att beakta. Enligt förslaget ska kommunstyrelsen meddela att Sjundeå kommun gärna utvecklar dylikt samarbete under de kommande åren.

Mer läsning