Sjundeå vill bli medlem i HRT

Bild: Mira Strandberg

En enhällig kommunstyrelse föreslår att Sjundeå ansöker om medlemskap i Helsingforsregionens trafik (HRT). Lösningen blir dyrare än nuläget.

Ett medlemskap i HRT innebär mellan 500 000 och 700 000 euro högre kostnader än i dag, då kommunen själv har ordnat tågtrafiken. Å andra sidan ser kommunen att ett medlemskap tryggar kollektivtrafiken på orten och ger bättre möjligheter att utveckla tjänsterna som en del av en större helhet.

– Vi har inga garantier för att vi har tågtrafik alls nästa år om vi inte garderar oss. Ett medlemskap ger oss bredare axlar och större påverkningsmöjligheter, säger styrelseordförande Merja Laaksonen (SFP).

Tåget för till jobbet

Sjundeå kommun har själv ordnat tågtrafiken efter att kommunikationsministeriet drog in tågförbindelserna till orten. Det finns inga andra modeller för att ordna tågtrafiken än ett HRT-medlemskap.

För Sjundeå är pendlingsmöjligheter till jobb och studier livsviktiga. De som pendlar till jobbet från Sjundeå använder huvudsakligen tåget medan studerande och skolelever använder bussar. 80 procent av de resenärerna från Sjundeå är vuxna och nästan två tredjedelar åker ända till Böle eller Helsingfors.

Dyrare men bättre service

Kyrkslätt har varit medlem i HRT sedan starten 2010. Enligt Pekka M. Sinisalo (Sannf), som är kommunens representant i HRT:s styrelse, har medlemskapet förbättrat servicen – men det kostar.

– En nackdel är priset. Vi betalar också för HRT:s investeringar, vilket också betyder bland annat västmetron. Men det har blivit lättare att röra sig i Kyrkslätt, speciellt efter att busslinjerna ändrades.

Motståndet mot ändringen i bussrutter och -tidtabeller var till en början kompakt.

– Folk protesterade då bussen inte längre gick samma bekanta rutt samma tid som förr. Men eftersom det är frågan om linjetrafik går bussarna mycket oftare nu än förr. Det senaste halvåret har jag fått nästan bara positiv respons om trafiken, säger Sinisalo.

En tydlig fördel för kommunen är att skolskjutsarna har blivit mycket billigare eftersom fler elever kan utnyttja bussarna.

Tror på möjligheterna

Vad gäller Sjundeås medlemskap i HRT har Sinisalo en klar åsikt:

– Jag kommer själv att driva ärendet framåt. När Y-tåget drogs in var det en dödskyss för Sjundeå. Det var inte HRT:s beslut men nu tycker jag att det måste finnas plats för Sjundeå i HRT.

I sista hand fattas beslutet av HRT:s beslutande organ. Sinisalo tror att det kommer att gå vägen, fast det kan finnas ett litet motstånd i de övriga kommunerna.

– Det ökar ju kostnaderna också för de övriga kommunerna om området blir större.

Merja Laaksonen är ändå optimist.

– Vad vi förstått så borde ingen av de andra kommunerna ställa sig på tvären.