Sjundeå vill bli av med fastighetsskötseln - igen

Efter att Aleksis Kiven koulus modulbyggnader inte längre behövs minskar behovet av fastighetsskötsel rejält jämfört med nuläget. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Tekniska direktören i Sjundeå gör ett nytt försök att utlokalisera fastighetsskötseln i kommunen. Orsaken är att fastigheterna blir färre. I fjol sa politikerna nej till utlokalisering.

Från år 2022 behöver Sjundeå kommun bara hälften av den mängd fastighetsskötsel som behövdes i fjol. Det motsvarar en halv anställd. Stängningen av Päivärinteen koulus fastigheter och Störsviks daghem har minskat behovet av arbetstimmar från 1 600 timmar per år till 1 200 timmar per år. Efter att den nya skolan blir färdig 2022 kommer även de timmar som nu behövs för underhåll i Sjundeå svenska skola och de tillfälliga modulerna för Aleksis Kiven koulu att utebli. Skötseln av den nya skolan ingår i det avtal om skolbygge och underhåll som kommunen tecknat.

Fastighetsskötsel är i dagens läge en mycket teknisk bransch som kräver allt mer specialkunnande, bland annat om elektronik, datateknik, elteknik, ventilation, uppvärmning, vatten och avlopp. Dessutom kommer Sjundeå alltmer att börja använda miljövänlig teknik som solenergi och jordvärme. Det innebär att en person inte kan klara alla de specialområden som kommer att behövas. För att klara av att sköta alla fastigheter dygnet runt även under semestrar skulle kommunen enligt uträkningar behöva tre anställda.

Sedan september i fjol har kommunen köpt fastighetsskötsel av utomstående företagare. Priset för tjänsten är ungefär 80 000 euro per år. Tekniska direktören föreslår att fastighetsskötseln i stället köps upp för tre år, till ett totalpris på ungefär 203 000 euro. Priset är en uppskattning som baserar sig på de nuvarande kostnaderna och det uppskattade behovet av arbetstimmar.

Tekniska nämnden ska ta ställning till förslaget att inleda upphandlingen i år vid sitt möte i morgon. Därefter ska det godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan det kan verkställas. Motsvarande förslag har behandlats även i fjol, då tekniska nämnden först sade nej men sedan gav grönt ljus för upphandling. I kommunfullmäktige stötte det ändå på patrull och politikerna beslutade att tjänsten inte utlokaliseras.

Mer läsning