Sjundeå valde entreprenör för Pickalaledningen – en miljon euro skiljde anbuden

Ny leverantör. Radhusen och höghusen i Pickala ska kopplas till Sjundeås kommunala vattennät. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

En ny vattenledning bygger ut Sjundeås vattennät till bostadsområdet i Pickala. Entreprenören valdes i måndags.

Det blir företaget O-P Erkkilä, som gett ett anbud på 587 626 euro i konkurrensutsättningen, som bygger den nya vattenledningen. Projektet att bygga en cirka tre kilometer lång vatten- och avloppsledning från Marsudden till Pickala hämtade sju anbud. Det dyraste av dem var en miljon dyrare än O-P Erkkiläs anbud, alltså 1,6 miljoner euro.

Utvidgningen av vattennätet har beräknats kosta kommunen 800 000 euro. Vattenledningen måste byggas, eftersom Prysmians fabrik har meddelat att de slutar leverera vatten till bostadshusen intill fabriken. Tidigare i år framkom även nya planer på samarbete med Kyrkslätt. Samarbetet skulle innebära att Sjundeå skulle leverera vatten åt Kyrkslätt, som behöver större vattenkapacitet i och med att Kantviksområdet ska byggas ut. En sammankoppling av de kommunala vattennäten ger också en backup vid problemsituationer.