Sjundeå utreder sin andel i seniorby

Sjundeå utreder i vilken form det lönar sig för kommunen att medverka i seniorcentret Virkkulankylä, som ska byggas på Brännmalmen.

En utomstående konsult ska se över olika alternativ för kommunal medverkan i Virkkulankylä, som ska upprätthållas av en privat serviceproducent. Tanken är att centret ska erbjuda både effektiverat serviceboende och hyresbostäder för äldre. Dessutom kommer det att byggas lokaler som lämpar sig för bland annat hemvården, kommunens dagverksamhet och fysioterapi.

Olika modeller för kommunens verksamhet i centret ska utredas. Lönar det sig för kommunen att hyra lokalerna för de ovannämnda verksamheterna eller är det bättre att vara delägare i bolaget? Ska det effektiverade serviceboendet i Virkkulankylä skötas av kommunen, eller ska kommunen köpa tjänster?

Till utredningen hör också en jämförelse mellan hur det går om social- och hälsovårdsreformen blir av eller om den inte blir av.

Utredningen ska göras så fort som möjligt och väntas vara klar inom en-två månader. 50 000 euro är reserverat för utredningen. Grundtrygghetsnämnden väntas godkänna investeringen vid sitt möte på onsdag.

Mer läsning