Sjundeå svenska församling har gått en krokig väg

På 17 år har inte tanken på en återförening helt begravts i Sjundeå. Turerna längs åren har varit många.

Utvecklingen i Sjundeå församlingar hänger ihop med förändringen i de språkliga styrkeförhållandena på orten. Med inflyttningen till Sjundeå svängde pendeln även i församlingen, och år 1985 var majoriteten av församlingsborna finskspråkiga. Då började en delning av församlingen på språkliga grunder diskuteras för första gången.

År 1994 gjorde Borgå stift ett delningsinitiativ som slutade med att kyrkostyrelsen 1995 beslutade att församlingen inte spjälkas upp. Samtidigt beslutades ändå att ärendet kan tas till ny behandling då den dåvarande kaplanen i Sjundeå församling lämnar sin tjänst.

År 1997 tog diskussionen om delningen ny fart. 45 procent av församlingsmedlemmarna var vid det här laget svenskspråkiga. Församlingen hade svårt att rekrytera nya präster, men kyrkofullmäktige fattade för sjätte gången beslutet att inte dela församlingen.

År 1998 beslutade kyrkostyrelsen att församlingen delas på språkliga grunder. Kyrkorådet i Sjundeå församling överklagade beslutet till högsta förvaltningsdomstolen, som avslog besvären.

År 2000 blev delningen ett faktum och Eimer Wasström tillträdde som svenska församlingens kyrkoherde.

År 2011 gick både Eimer Wasström och församlingens långvariga kantor Svante Forsman i pension. Tjänsten som kyrkoherde lockade inga sökande. Hanna Noro valdes till ny kantor men beslutet överklagades av en annan sökande, Heikki Orama. Valet av Noro kvarstod.

Under åren hade Sjundeå församling flera tillfälliga kyrkoherdar. Den före detta kyrkoherden i Lojo, Kaiku Mäenpää, skötte en tid tjänsten, liksom också finska församlingens kyrkoherde Ismo Turunen.

År 2012 var en kommunsammanslagning mellan Sjundeå och Lojo högaktuell och även församlingarna diskuterade en samgång. En rapport om sammanslagning av Lojo församlingar och församlingarna i Sjundeå gjordes upp men förföll då kommunsammanslagningen sköts i sank på målrakan.

I oktober 2012 var Maria Venhola den enda sökande till tjänsten som kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. Hon fick tjänsten men var därefter upprepade gånger tjänstledig tills hon sade upp sig och slutade den 31 december 2014.

Tom Bergman förordnades att tillfälligt sköta kyrkoherdetjänsten, och när tjänsten åter ledigförklarades var han den enda sökande. Officiellt installerades han till tjänsten i januari 2017.

Mer läsning