Sjundeå söker nya samarbeten inför oklar framtid – skolmat från Lojo kan vara en möjlighet

Ifall social- och hälsovårdsreformen snuvar Sjundeå på enheter inom äldrevården minskar behovet av ett eget centralkök. Därför vill tekniska direktören att kommunen utreder om Sjundeå kunde köpa mat till skolor och äldreboenden av Lojo.

Nu tillreds maten till Sjundeås skolelever och klienter inom hälso- och äldrevården i centralköket i Sjundeå svenska skola. Men centralköket hör till de delar av Sjundeå svenska skola som kommer att r...