Sjundeå söker ny finsk herde

Pension. Sjundeå finska församlings kyrkoherde Ismo Turunen går i pension nästa sommar. Bild: VN-arkiv/Olle Hakala

Sjundeå finska församling föreslår indirekt val av ny kyrkoherde då nuvarande kyrkoherden Ismo Turunen går i pension.

Turunen har meddelat att han går i pension i början av juni 2018.

Indirekt val innebär att det är församlingsrådet som väljer den nya kyrkoherden. Traditionellt har kyrkoherden valts genom direkta val där alla myndiga församlingsbor har rösträtt. Direkta kyrkoherdeval har dock i allmänhet lockat en rätt liten del av väljarna och är en omfattande procedur för en liten församling.

Det är Esbo domkapitel som formellt ska besluta om indirekta val ordnas i Sjundeå. Församlingsrådet har beslutat önska sådana val vid sitt möte i april.