Sjundeå skapar plan för idrottsplatser – ber nu om din hjälp

En del av Sjundeå kommuns personal tar cykeln till jobbet. På bilden: Mirva Alakoskela, chef för småbarnspedagogik, Anne Penttinen, koordinator för fostran och undervisning, Paula Kivekäs, välfärdskoordinator och Maarit Tuomisto, chef för biblioteks- och fritidstjänster. Bild: Cilla Ojala

Via en webbenkät vill kommunen få veta hur just du motionerar och även hur du vill motionera i framtiden.

Varje kommuninvånare är den bästa experten på sin egen motion. Det anser man i Sjundeå och därmed ber kommunen nu om invånarnas hjälp.

Kommunen har inlett ett arbete för att skapa en ny plan för idrottsplatser. Den nya planen ska fungera som en ram för hur kommunens idrottsplatser utvecklas under 2020-talet.

Såväl kommuninvånares som aktiva föreningar och klubbars åsikter och önskemål samlas nu in via en webbenkät.

Maarit Tuomisto, chef för biblioteks- och fritidsärenden, hoppas få se önskemål både från enskilda kommuninvånare och från föreningshåll.

– Utvecklingen av idrottsplatsnätverket är ett långsiktigt arbete och som stöd för det behöver vi en gemensam åsikt om hur nätverket nu betjänar och om vilka de centrala utvecklingsbehoven är. Därför är det viktigt att lyssna på lokala föreningar och invånare, säger Tuomisto.

Priser lottas ut som tack

Tuomisto understryker också att en idrottsplats innebär mycket mer än enbart en inomhuslokal man kan sporta i.

Förutom inomhuslokaler omfattar idrottsplatserna även bland annat olika planer och banor utomhus samt olika byggda leder och naturstigar. Via den nyligen öppnade webbenkäten vill kommunen nu få information om alla de former av motion som invånarna idkar, allt från vardagsmotion till ledd- hobby och tävlingsverksamhet.

Webbenkät som är öppen för alla kommuninvånare öppnades den 17 oktober och kommer att vara öppen fram till 27 oktober.

Enkäten hittas via kommunens hemsidor och den besvaras anonymt.

En liknande enkät kommer också att skickas ut direkt till alla idrottsföreningar, till kommunens tjänsteinnehavare och till förtroendevalda. Dessutom ska årskurserna 4 och 8 besvara en enkät om sina motionsvanor i skolorna. Från kommunens håll uppmanar men även föräldrar med barn i andra åldrar att besvara webbenkäten tillsammans med barnen där hemma. Priser utlottas bland alla dem som besvarat enkäten.

– Kartläggningen ger oss information om nya behov och utvecklingsbehov samt även om hur väl kommuninvånarna känner till redan befintliga idrottsmöjligheter. Utifrån den informationen kan vi sedan ge tips och öka synligheten bland annat via Facebook eller med mindre kampanjer, säger Sjundeå kommuns välfärdskoordinator Paula Kivekäs i ett pressmeddelande.

Länk till enkäten https://link.webropolsurveys.com/S/2E493742A8A4B594